organizaciones
Namibian National Farmers Union (NNFU)
http://www.nnfu.org.na/

Datos básicos
Datos de referencia:
4 Axali Doeseb Street, Windhoek West,
Windhoek, Namibia.
Tfno. +264 (0) 61 271 117 - Fax: +264 (0) 61 271 155 - E-mail: [email protected]
Apartado de correos: PO Box 3117
Contacto: Oloff Munjanu ([email protected])
Año de creación:
1992
Escenarios:
Estatal
Tipo de organización:
Orgs. sindicales ; Redes / Plataformas / Foros
Idiomas:
Inglés
Materias:
Agricultura ; Campesinado ; Derechos laborales
Descripción
Descripción:
Federación nacional de sindicatos de agricultores
Actualidades
Actividades y Congresos:
2nd Southern Africa Rural Women Assembly (responsable)
[email protected]